• Billede_01_web.jpg
 • Etik-banner.jpg
 • Horsens-Havn.jpg
 • Horsens-kunst-banner.jpg
 • Min-farmor-banner.jpg
 • Privatbaner-banner.jpg
 • Samtidskunst-banner.jpg
 • Tvaerspor-banner.jpg
 • Udgravning-banner.jpg
 • Videokunst-banner.jpg
 • Vores-nydelsesfulde-hjerne-banner.jpg
 • web_01.jpg
 • web_02.jpg

MENU - På mobil .. klik på de tre streger th. i den sorte bjælke

Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted er tilknyttet VIA University College i Horsens og samarbejder direkte med Århus Universitet – men vore forelæsere kommer fra hele landet. Folkeuniversitetet i Horsens-Hedensted er genetableret i 2012, bl.a. med afsæt i det tidligereFolkeuniversitetssamarbejde i Horsens og Juelsminde kommune.

ARRANGEMENTER

Videokunst

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 18 | Free Seats: 312

Et foredrag af Allan Hjorth, som har arbejdet i kunstbranchen de seneste 15 år. Hans fokus har altid været på det konfronterende kunst, som skaber debat, eftertanke, forargelse, og begejstring.
Foredraget vil have fokus på en niche i kunstverdenen, nemlig videokunst, og vil stille spørgsmål ved om vi kan bruge det til noget? Er det kunst? Hvorfor skal det altid være
provokerende/konfronterende?
Der vil blive vist videokunst, som sikkert vil støde nogle, men fokus er på at skabe en debat med deltagerne, som gerne skulle gå hjem med noget til eftertanke.

Foredragsholder:
Galleriejer Allan Hjorth
torsdag, 21. februar 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Klimaændringer – den danske vinkel

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 33 | Free Seats: 297

Med Parisaftalen i hus i december 2015 blev en vigtig milepæl i forhold til at undgå uoverskuelige klimaforandringer i løbet af dette århundrede nået. Verdens ledere blev enige om at klimaproblemet er det største fælles problem vi som beboere af planeten Jorden må og skal finde en løsning på. Undervejs har FNs klimapanel udgivet den ene klimarapport efter den anden som i større og større detalje har udredt hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden vil byde på. Rapporterne udgør således selve grundlaget for Parisaftalen og processen som førte til dens vedtagelse.
Livestreaming fra Aarhus Universitet

Foredragsholder:
Professor Jens Hesselbjerg Christensen
tirsdag, 26. februar 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Danmarks nyeste kort og hvordan man bruger dem

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 20 | Free Seats: 310

På grund af dødsfald er arrangementet flyttet til tirsdag d. 5. marts.

Se historiske spor, jordskælv, risiko for oversvømmelse.
Du har gratis adgang til Danmarks nyeste kort. De er fra 2016 og opdateres hele tiden. Navnet er Danmarks højdemodel. Kortene udarbejdes på grundlag af højdemålinger med radar fra fly, og der er målinger fra hver eneste kvadratmeter af Danmark.
Kortene kan ses på skærmen i den målestok du ønsker, f.eks. kan du finde din bolig og detaljer i din have og omgivelser.

Foredragsholder:
Forfatter Eigil Holm
tirsdag, 05. marts 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Etik og genom-redigering

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 34 | Free Seats: 296

Nye muligheder for redigering af det menneskelige genom, kan skabe etiske problemer
Med introduktionen af CRISPR/CAS 9 åbnes nye muligheder for redigering af det menneskelige genom. Udsigten til nye behandlinger for svære genetiske sygdomme vækker håb hos de endnu-ikke-syge, hos patienter og pårørende: Men samtidig udtrykker nogen frygt for, at teknologien rulles ud for tidligt og at de etiske perspektiver ikke er tilstrækkeligt gennemtænkt eller bevidstgjort i befolkningen. Foredraget fokuserer på etiske implikationer af genom redigering. Vi diskuterer ’designer’ debatten og mulighederne for genetisk forbedring.  

Foredragsholder:
Docent, Ph.d., Forskningsleder Karin Christiansen, VIA University College
torsdag, 14. marts 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Arabisk litteratur

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 11 | Free Seats: 319

Litteratur afspejler den kultur den er opstået i og fortæller historien om de mennesker der har skrevet den. Den arabiske litteratur og dens historie er ikke en undtagelse. Den arabiske litteratur rækker helt tilbage til 500-tallet og er dermed en gammel og mangfoldig litteraturtradition. Litteratur på arabisk stammer fra en række forskellige lande med udspring i den arabiske halvø. Værkerne byder på masser af poesi, store fortællinger, religion, erotik og politiske kommentarer.
Bemærk! Dette foredrag afholdes på Hedensted Bibliotek
Østerbrogade 26, 8722 Hedensted

Foredragsholder:
Ahmad Joumaa
torsdag, 21. marts 2019 - 19:00 til 21:00
Hedensted Bibliotek, Østerbrogade 26, 8722 Hedensted

Holberg og de fremmede – kulturmøde og tolerance

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 10 | Free Seats: 320

I 1741 udkom Holbergs beretning om Niels Klims Reise Under Jorden. Romanen om Niels Klims rundrejse i underjordiske riger og lande indgår i 1700-tallets diskussion af, hvad et godt samfund er og hvilken styreform, der er den bedste og mest fornuftige. Men romanen handler også og ikke mindst om mødet med fremmede folkeslag, deres sæder og skikke. Og derigennem en undersøgelsen af, om de love, sæder, religioner og forholdet mellem kønnene, der herskede i Holbergs samtid, ”ere vel grundede eller ey.”

Foredragsholder:
Adjunkt Lis Norup, Århus Universitet
torsdag, 28. marts 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Hunting exoplanets and life in the Universe

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 12 | Free Seats: 318

Foredrag ved professor Natalie Batalha om udforskningen af exoplaneter, dvs. planeter som kredser om andre stjerner end vores egen Sol og om muligheden for liv på disse exoplaneter.
Natalie har været ansat som Mission Scientist hos NASAs Ames Research Center og havde ansvaret for at søge efter exoplaneter med NASAs rumteleskop Kepler.
Time Magazine udnævnte i 2017 Natalie til at være én af de mest indflydelsesrige personer i verden pga. hendes bidrag til udforskningen af beboelige exoplaneter.
Foredraget afholdes på engelsk.
Livestreaming fra Aarhus Universitet

Foredragsholder:
Professor Natalie Batalha
tirsdag, 02. april 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Når fysikkens stråler helbreder

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 35 | Free Seats: 295

Kræft er en sygdom hvor unormale celler deler sig uden kontrol. Hver tredje dansker får kræft og langt de fleste af os får derfor kræft tæt ind på livet – enten selv som patient eller som nær pårørende. Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år.
Bemærk! Livestreaming fra Aarhus Universitet

Foredragsholder:
Professor Kari Tanderup
tirsdag, 09. april 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Undgå indlæggelser ved brug af data

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 21 | Free Seats: 309

I forskningsprojektet Tværspor har man fået tilladelse til at indhente registerdata på alle borgere i Horsens klyngen, der består af Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommune.
Formålet er at udvikle algoritmer på basis af disse data, som kan forudsige akutte indlæggelser og om muligt forhindre, at de nogensinde finder sted. Foredraget giver en dybere indføring i visionen bag Tværspor og de etiske dilemmaer, som projektet rejser.

Foredragsholder:
Forskningsleder Marianne Johansson og Karin Christiansen
torsdag, 11. april 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Horsens i 50’erne

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 144 | Free Seats: 186

Med udgangspunkt i bogen ”Horsens i 50'erne”, som er et samarbejde mellem Turbineforlaget og Byarkivet i Horsens, fortæller museumsinspektør Merete Bøge Pedersen og redaktør Ole Sohn om arbejdet med bogen, og om byens udvikling i 50’erne. Efter 2. Verdenskrig rejste byen sig, og 1950'erne blev en periode med arbejde, vækst og morskab. Gennem et stort udvalg af billeder fortælles byens historie i en periode, hvor byens moderne identiet blev skabt.

Foredragsholder:
Museumsinspektør Merete Bøge Pedersen og fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn
tirsdag, 23. april 2019 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Min farmor og de andre faldne kvinder

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 16 | Free Seats: 314

Om kvindeskæbner 1900 – 1970
Med udgangspunkt i sin farmors historie vil Henning Frandsen fortælle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, såkaldt faldne kvinder. Nogle af dem fødte børnene i dølgsmål, andre fik en englemager til at klare paragrafferne.
Bemærk! Dette foredrag afholdes på Juelsminde Bibliotek
Wedelsgade 1, 7130 Juelsminde

Foredragsholder:
Journalist og historiker Henning Frandsen
torsdag, 25. april 2019 - 19:00 til 21:00
Juelsminde Bibliotek, Wedelsgade 1, 7130 Juelsminde

Åben udgravning med Horsens Museum

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 22 | Free Seats: 308

Horsens Museums arkæologer holder åbent hus på en af museets aktuelle udgravninger. Arkæologerne viser rundt i feltet og fortæller om, hvordan en udgravning gribes an fagligt og metodisk. Følg arkæologerne tilbage til fortidens landskaber og hør om de arkæologiske data, der bliver til en del af vores fælles historie. Der bliver vist nye fund frem fra undersøgelsen, og som afslutning vil der være mulighed for at tage egne fund med til vurdering af en arkæolog.
Sted: Annonceres senere
Husk praktisk fodtøj og tøj efter vejret.

Foredragsholder:
Horsens Museums arkæologer
torsdag, 02. maj 2019 - 19:00 til 21:00
(Annonceres senere)
string(63) "media/com_matukio/cache/5bf33f2537ecea70849e5934df41757f.min.js"

Modtager du ikke mailbekræftelse på din bestilling?

Bemærk !

Hvis du efter du har gennemført en bookning IKKE modtager din bookningsbekræftelse / billet

er det højest sandsynligt at den er endt i din spambakke / uønsket post.

Tjek venligt dette.

AcyMailing Module