• Banner-01-forr-21.jpg
 • Banner-02-forr-21.jpg
 • Banner-03-forr-21.jpg
 • Banner-04-forr-21.jpg
 • Banner-05-forr-21.jpg
 • Banner-06-forr-21.jpg
 • Banner-07-forr-21.jpg
 • Banner-08-forr-21.jpg
 • Banner-09-forr-21.jpg
 • Banner-10-forr-21.jpg
 • Banner-12-forr-21.jpg
 • Rytterfgtningen_banner.jpg

MENU - På mobil .. klik på de tre streger th. i den sorte bjælke

Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted er tilknyttet VIA University College i Horsens og samarbejder direkte med Århus Universitet – men vore forelæsere kommer fra hele landet. Folkeuniversitetet i Horsens-Hedensted er genetableret i 2012, bl.a. med afsæt i det tidligereFolkeuniversitetssamarbejde i Horsens og Juelsminde kommune.

ARRANGEMENTER

Pandemier i de sidste 200 år

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 97 | Free Seats: 103

Hvad vi kan lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger. Nye matematiske modeller giver os indsigt i, hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder COVID-19 pandemien.
(Streaming fra Aarhus Universitet)

Foredragsholder:
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet
tirsdag, 26. oktober 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Havebyen

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 41 | Free Seats: 159

Med udgangspunkt i den anmelderroste bog Havebyen fortæller Peter Dragsbo om havebyens historie.
Bogen beskriver de 25 danske havebyers historie, som begyndte i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og senere Lille Amalienborg i Horsens.
(I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens)

Foredragsholder:
Tidligere museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Peter Dragsbro
mandag, 01. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Horsens i årtier – 1960’erne

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 169 | Free Seats: 31

Horsensianernes historie fortalt i billeder
1960’erne bød på markante forandringer i forhold til de lidt knappe 1950’ere

I Horsens betød fremgang og overskud bl.a. anlæggelsen af nye kvarterer med parcelhuse, og der blev mulighed for at erhverve nye tekniske vidundere i form af frysere, vaskemaskiner og fjernsyn. Flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, og behovet for børnepasning voksede. Ét af tilbuddene blev børnepasningsprojektet ”Børneparkering” på Borgerskolen.

Foredragsholder:
Museumschef Merete Bøge Pedersen
torsdag, 04. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Humane byer

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 39 | Free Seats: 161

Et illustreret foredrag med gode eksempler på en menneskelig og social inviterende byudvikling fra europæiske byer, hvor man har fornyet og udviklet humane byer med respekt for stedets historie og ny arkitektur i en menneskelig skala.
(I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens)

Foredragsholder:
Arkitekt Karsten Pålsson
mandag, 08. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 2

Horsens i årtier – 1970’erne

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 184 | Free Seats: 16

Horsensianernes historie fortalt i billeder
Bilfrie søndage, kamp for ligeløn, kommunalreform og jordskredsvalg – emnerne var store på den politiske dagsorden i 1970’erne. Det var naturligvis også tilfældet i Horsens, hvor byens borgere for eksempel måtte forholde sig til energibesparende tiltag, høj arbejdsløshed, og hvor kvindekampen for alvor slog igennem.

Foredragsholder:
Museumschef Merete Bøge Pedersen
torsdag, 11. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Klimaforandringer og klimatilpasning

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 39 | Free Seats: 161

Klimaforandringerne er over os. Det mærker vi allerede nu i både Danmark og i resten af Verden. I Danmark vil fremtidens klimaforandringer føre til mere nedbør, stigende havniveau og stigende grundvand. Overalt i Danmark skal vi derfor forholde os aktivt til fremtidens klima og til de udfordringer, som klimaforandringerne medfører. 

Foredragsholder:
Foredragsholder Theis Raaschou Andersen, VIA University College
mandag, 15. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Fremtidens energiforsyning

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 33 | Free Seats: 167

Danske varmeforbrugere, uden for fjernvarmeområderne, er i vid udstrækning overladt til sig selv i den grønne omstilling til trods for, at vi har teknologien til kollektiv forsyning alle steder i landet. I dette foredrag præsenteres en ny form for kollektiv varme- og køleforsyning – Termonettet - der anvender jorden som energikilde og lager. Termonettet bruger hverken fossile brændsler eller biomasse og kan sikre en fjernvarmedækning i Danmark på næsten 100%, da det er uafhængigt af central varmeproduktion.
Kom og hør om, hvordan Termonettet er en fundamentalt ny måde at tænke kollektiv varme- og køleforsyning, der kan sikre den grønne omstilling alle steder i Danmark.

Foredragsholder:
Foredragsholder Søren Erbs Poulsen, VIA University College
torsdag, 18. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Fra Vorbasse til Christiansborg

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 114 | Free Seats: 86

“Fra Vorbasse til Christiansborg”.
Vejen til politik, hverdagen som politiker og minister – krydret med anekdoter.
Fotograf: Steen Brogaard JP

Foredragsholder:
Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen
mandag, 22. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Kriminelle aner

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 54 | Free Seats: 146

Hvordan får man færden af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag, giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt – fra løsgængeren til den ærlige slave.
(i samarbejde med Horsensegnens Slægtsforskere)

Foredragsholder:
Forfatter og foredragsholder Ulrich Alster Klug
torsdag, 25. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 2

Modtager du ikke mailbekræftelse på din bestilling?

Bemærk !

Hvis du efter du har gennemført en bookning IKKE modtager din bookningsbekræftelse / billet

er det højest sandsynligt at den er endt i din spambakke / uønsket post.

Tjek venligt dette.

AcyMailing Module