• F23_01.jpg
  • F23_02.jpg
  • F23_03.jpg
  • F23_04.jpg
  • F23_05.jpg
  • F23_06.jpg
  • F23_07.jpg
  • F23_08.jpg
  • F23_09.jpg

Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted er tilknyttet VIA University College i Horsens og samarbejder direkte med Århus Universitet – men vore forelæsere kommer fra hele landet. Folkeuniversitetet i Horsens-Hedensted er genetableret i 2012, bl.a. med afsæt i det tidligereFolkeuniversitetssamarbejde i Horsens og Juelsminde kommune.

Thorkil Rasmussen

Upcoming events

Hvad døde Maren af? Om dødsattester, jordemoderprotokoller og en masse andre kilder.
Du er slægtsforsker, og du har fundet en masse aner. Du ved bl.a., hvornår de blev født, og du ved, hvornår de døde.
Men hvad døde de egentlig af, hvordan forløb dine aners fødsel, kom hoved eller benene ud først, blev der tilkaldt læge osv.? Takket være et velbevaret kildemateriale i vores gamle landsarkiver er det faktisk muligt, at finde en masse oplysninger om anernes sundhed og sygdomme.
Du er med, når en kone fra landet er mere end 16 timer om at føde. Du er med, når lægen underskriver en dødsattest, og du følger med, når embedslægen i Køge skal vaccinere indbyggerne i en nærliggende landsby.
En spændende gennemgang, der hjælper dig til at anvende et stort og særdeles spændende kildemateriale i arbejdet på at finde information om dine aner.

I samarbejde med Horsensegnens Slægtsforskere.

Dødsattest Karen Jensen 400 pix
Dødsattest Karan Jensen

torsdag, 23. marts 2023 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - AUD 02

Umiddelbart skal man lede lidt efter det, men når først man får øjnene op for det, ser man bindingsværk bevaret mange steder i Horsens.
Det ældste er fra midten af 1500-tallet, men især 17- og 1800-tallets bindingsværk er bevaret – så længe det varer.
Få en fortælling om bindingsværkets historie i den gamle købstad, hvor Museum Horsens i 2022 har lavet nye undersøgelser ved restaureringen af et gavlhus i Nørregade.

I samarbejde med Museum Horsens og Horsens Kulturhistoriske forening

Museum Horsens LP Nørregade 6 Østfacade crp 400 pix
Museum Horsens LP Nørregade 6 Østfacade

mandag, 27. marts 2023 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - AUD 02
Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost

Lægen og ernæringsforskeren, Mikkel Hindhede (1862-1945), var den første markante skikkelse, inden for den tidlige kostdebat. Han er særlig interessant, fordi hans synspunkter i så høj grad flugter med vor tids ernæringsforskning, som anbefaler de fleste af de kostprincipper, som Mikkel Hindhede stod for.
Derfor er han interessant for os, selvom hans navn knapt nok er kendt længere.
Mikkel Hindhede var i årene 1892-1910 overlæge på Skanderborg Sygehus. Derefter blev han leder af Statens Kontor for Ernæringsundersøgelser i København.
Han beskriver danskernes sundhed og lykke, som målet med sit virke. Det var ikke kun kroppens, men også sindets sundhed og lykke, der optog ham. Krop og sind så han som uløseligt, indbyrdes forbundet.
Mikkel Hindhede var involveret i flere store spørgsmål, som fx. haveby-bevægelsen, religionsfriheden, tuberkulosebekæmpelsen, cyklismen og afholdssagen.
Rationeringsplanen under 1. Verdenskrig, der forhindrede hungersnød i Danmark, blev i høj grad formet af Mikkel Hindhede på et tidspunkt, hvor hans stjerne stod højest. Foredraget vil belyse de mange aspekter af Mikkel Hindhedes banebrydende virke.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Glud Museum og afholdes i Salen på Glud Museum, Museumsvej 44, Glud.

 

onsdag, 29. marts 2023 - 19:00 til 21:00
Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde
Åen tilbage til byen

Horsens by og kommune gennemgår i disse år en markant udvikling.
Meget er allerede gennemført - eller er godt på vej, som f.eks. Vestsalen i Fængslet, byggerierne på Nordkajen i havnen, Lilli Gyldenkildes Torv og meget mere. Mange spændende projekter, som der bl.a. blev sat fokus på i forbindelse med præmieringerne på Arkitekturens dag.
Særligt ét projekt har fanget manges interesse: Åen tilbage til byen.
Bliver det til noget? Meget tyder på, at der er politisk vilje til, at projektet skal føres ud i livet.     
Der er lavet en udviklingsplan for, hvordan Å-kvarteret i midtbyen af Horsens på sigt kan udvikles.
Planen tager højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens, kan forenes med en tilbageførsel af åen.

I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens (BBiH)

Åkvarteret Visualisering Rådhustorvet 400 pix
Åkvarteret Visualisering Rådhustorvet

Åkvarteret Visualisering Åboulevarden 400 pix
Åkvarteret Visualisering Åboulevarden

onsdag, 12. april 2023 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - AUD 01

Mørke, ulykke, forfald og død – Horsens’ historien har ikke altid været lige sjov.
Mens Byen buldrede frem i 1800-tallet, kom nogle i klemme. De boede under kummerlige forhold i dårlige huse.
De fik det arbejde, ingen andre ville have, eksempelvis som natmænd eller prostituerede. Eller de mistede helt retten til at bestemme over deres egne liv.
Og så var der dem, for hvem det gik helt galt – her sluttede det hele med døden.

KMS2073 400 pix
Statens Museum for Kunst

torsdag, 13. april 2023 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - AUD 01

Modtager du ikke mailbekræftelse på din bestilling?

Bemærk !

Hvis du efter du har gennemført en bookning IKKE modtager din bookningsbekræftelse / billet

er det højest sandsynligt at den er endt i din spambakke / uønsket post.

Tjek venligt dette.

AcyMailing Module