• banner02.gif
  • banner06.gif
  • banner08.gif
  • banner09.jpg
  • banner10.gif
  • banner11.gif
  • banner12.gif
  • banner13.gif
  • banner14.gif
  • banner15.gif
  • banner16.gif

MENU - På mobil .. klik på de tre streger th. i den sorte bjælke

Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted er tilknyttet VIA University College i Horsens og samarbejder direkte med Århus Universitet – men vore forelæsere kommer fra hele landet. Folkeuniversitetet i Horsens-Hedensted er genetableret i 2012, bl.a. med afsæt i det tidligereFolkeuniversitetssamarbejde i Horsens og Juelsminde kommune.

ARRANGEMENTER

Horsens i årtier – 1960’erne

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed You have joined the waiting list for this event
Booket: 100 | Free Seats: 0

1960’erne bød på markante forandringer i forhold til de lidt knappe 1950’ere. I Horsens betød fremgang og overskud bl.a. anlæggelsen af nye kvarterer med parcelhuse, og der blev mulighed for at erhverve nye tekniske vidundere i form af frysere, vaskemaskiner og fjernsyn.

Da vi har venteliste til foredraget streamer vi som forsøg dette foredrag direkte fra VIA.
Vi kan ikke garantere en eksemplarisk oplevelse, men mener vi har et brugbart koncept og en acceptabel kvalitet.
Er du interesseret i at deltage hjemmefra, så send en mail med streamingstilmelding til Hans Hansen haha@via.dk
Senest torsdag vil du på mail modtage et link hvorfra foredraget kan følges.

 

Foredragsholder:
Museumschef Merete Bøge Pedersen og "bysbarn" Hans Jakobsen
torsdag, 22. oktober 2020 - 19:00 til 21:00
VIA University College – Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens - Auditorium A

Åens betydning for Horsens

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed You have joined the waiting list for this event
Booket: 70 | Free Seats: 0

Åen i Horsens havde stor betydning for Horsens i det 19 århundrede – som skudehavn. Men med den industrielle udvikling samt byens daværende kloakudløb, blev den til en stinkende muddergrøft. Derfor blev åen i 1903-1904 opfyldt, og der blev planlagt en boulevard. med træer og grønt.
Det vil arkæolog Allan Skou Larsen give et indlæg om.

Efter en pause vil Susanne Borgvardt Jensen fra Horsens Kommune give et oplæg om visioner og ideer for en reetablering af åløbet på en del af Åboulevarden.
I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens

Foredragsholder:
Projektleder Susanne Borgvart Jensen og arkæolog Allan Skou Larsen
onsdag, 28. oktober 2020 - 19:00 til 21:00
VIA University College – Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens - Lokale G.023

Storm P. – Foredrag og sangaften

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed You have joined the waiting list for this event
Booket: 35 | Free Seats: 0

”Storm på Rytmeloftet”.
”Den næste sang vil være en dans.”
En glad aften om mennesket Storm P. – i billeder og med fællessang.

Morten Krabbe præsenterer Storm P.s liv ved hjælp af tegninger og malerier tilsat en frisk blæst af revyviser og sange, der betød noget for mennesket Robert Storm Petersen.


Foredragsholder:
Sognepræst Morten Krabbe
torsdag, 29. oktober 2020 - 19:00 til 21:00
Rytmeloftet, Nørremarksvej 6, 8721 Daugaard

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 36 | Free Seats: 34

Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.
Foredraget er Livestreamet fra Aarhus Universitet

Foredragsholder:
Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology
tirsdag, 03. november 2020 - 19:00 til 21:00
VIA University College – Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens - Auditorium A

Skibe og søfart i et historisk perspektiv

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 18 | Free Seats: 52

Steen Zoffmann er kirkeskibsbygger, gammel sømand og meget mere. Det bliver en aften med humor, vid og læring. Steen Zoffmann bor i Ørum, og har gennem sit kirkeskibsbyggeri fået anerkendelse for sin viden om gamle skibe af Nationalmuseets eksperter.
Vi skal bl.a. høre om skibe fra bronzealderen og til nu, kulturudveksling, de store sejlskibe, navigationens historie samt solkompas og sekstant.


Foredragsholder:
Kirkeskibsbygger og sømand Steen Zoffmann
torsdag, 05. november 2020 - 19:00 til 21:00
VIA University College – Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens - Auditorium A

Tilblivelsen af det moderne menneske

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 47 | Free Seats: 23

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie.
Kom med på en tur gennem menneskets genetiske historie med nedslag i nogle af de begivenheder, der skabte de befolkningsgrupper, vi kender fra nutidens verden.
Foredraget er Livestreamet fra Aarhus Universitet

Foredragsholder:
Professor i DNA-forskning Eske Willerslev fra Globe Institute ved Københavns Universitet
tirsdag, 17. november 2020 - 19:00 til 21:00
VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens - Lokale D.301

Grønlands indlandsis

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 35 | Free Seats: 35

Indlandsisen har ændret landskabet på Grønland og gemmer på mange hemmeligheder. Kom og hør om forskernes nylige fund af meteorkrater under isen og om den globale opvarmning.
Overlever indlandsisen? Eller er den dødsdømt?
Vi hører ofte i medierne, at indlandsisen på Grønland smelter, og at en afsmeltning ultimativt kan føre til en global stigning i havspejlet på op til 7 meter. Men hvad ved vi egentlig om indlandsisen? Hvor længe har den eksisteret? Hvad gemmer sig under isen? Hvor følsom er isen over for klimavariationer? Det er nogle af de spørgsmål, som du får belyst under foredraget.
Foredraget er Livestreamet fra Aarhus Universitet

Foredragsholder:
Professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen fra Globe Institute ved Københavns Universitet Professor i geofysik David Lundbek Egholm fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet
tirsdag, 24. november 2020 - 19:00 til 21:00
VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens - Auditorium A

Nordisk længsel – møde med folkekulturen i Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 20 | Free Seats: 3

Maleren Sven Havsteen-Mikkelsen rejste i 1950-60’erne rundt i Norge og Island samt på Færøerne først og fremmest sammen med forfatteren Martin A. Hansen i en søgen efter en særlig nordisk identitet.
Vi følger maleren på rejser tilbage i tid og rum igennem uddrag fra dagbøger og gennem billeder – både oliemalerier, tegninger, pasteller og fotografier.

Foredraget bygger bl.a. på bogen ”Nordisk længsel – et møde med folkekulturen i Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden” (udg. Johannes Larsen Museet, 2012). Havsteens livsprojekt ses her i et særligt etnologisk perspektiv.
I samarbejde med Foreningen Norden
Der er gratis adgang - Kaffe/te: 20 kr.

Foredragsholder:
Etnolog mag.art. og tidligere leder af Ærø Museum og Vartov-Arkivet Mette Eriksen Havsteen
mandag, 30. november 2020 - 19:00 til 21:00
Horsens Bibliotek, Tobaksgaarden 12, 8700 Horsens
string(63) "media/com_matukio/cache/5bf33f2537ecea70849e5934df41757f.min.js"

Modtager du ikke mailbekræftelse på din bestilling?

Bemærk !

Hvis du efter du har gennemført en bookning IKKE modtager din bookningsbekræftelse / billet

er det højest sandsynligt at den er endt i din spambakke / uønsket post.

Tjek venligt dette.

AcyMailing Module