• F17-01.jpg
 • F17-02.png
 • F17-03.jpg
 • F17-04.jpg
 • F17-05.jpg
 • F17-06.jpg
 • F17-07.jpg
 • F17-08.jpg
 • F17-09.jpg
 • F17-10.jpg
 • KunstenpHorsensFolkebladslide.jpg
 • Vikingetid.jpg

Opret dig som bruger

ARRANGEMENTER

På patientens præmisser?

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

På patientens præmisser?
De danske sygehuse er nogle af de mest produktive i verden, og det har været højt prioritet
fra politisk side at fokusere stærkt på produktiviteten, som har været stigende i årtier.
Er der så meget fokus på produktivitet, at man helt har glemt patienten?
De senere år har været præget af en erkendelse af, at der i højere grad er behov for at
inddrage patienter og pårørende i udvikling og forbedring af sundhedsvæsenets ydelser.
Foredraget vil fokusere på de nyeste eksempler på patient og pårørende inddragelse fra hospitalsenheden Horsens.

Foredragsholder:
Kvalitetschef - Hospitalenheden i Horsens - Helle Lindkvist
Torsdag, 02. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Må man gøre grin med Jesus?

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Må man gøre grin med Jesus, de kristne og religion i det hele taget? Det er der i hvert fald mange
der har gjort igennem tiden – film, tegneserier og bøger har hver deres fortælling om Jesus.
Og nogle af dem er så farverige at det skaber stærke reaktioner!
Foredraget vil se på nogle af de seneste 2000 års fortællinger om Jesus – og hvad det er for en
Jesus der dukker op på scenen, i musikken og i bøgerne.

Foredragsholder:
Lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet Marie Vejrup
Tirsdag, 07. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Horsens - fra fængselsby til oplevelsesby og universitetetsby

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Horsens – fra fængselsby til oplevelsesby og universitetsby.

Horsens har gennem de seneste år gennemgået en forvandling fra at være og blive opfattet
som en grå og lidt kedelig industriby med et tilknyttet fængsels-og kriminalitetsimage til
en by fyldt med oplevelser – ikke mindst på det kulturelle område.Den målrettede indsats
for at ændre byens image har været en proces over et par årtier skabt i et tæt samarbejde
mellem byråd, erhvervsliv, institutioner og frivillige ildsjæle fra foreningslivet.

Foredragsholder:
Borgmester Peter Sørensen
Onsdag, 08. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Når dyr bliver trælse

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

"Når dyr bliver trælse" ved professor i vildtøkologi Jesper Madsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.       
Vilde dyr forårsager skade på landmandens afgrøder, ødelægger fiskeriet, giver støjgener, truer sårbar natur
eller sågar flysikkerheden.

Foredragsholder:
Professor i viltøkologi Jesper Madsen
Torsdag, 09. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Farverne rød, gul og blå

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Farverne rød, gul og blå (Er flyttet her til d. 16. marts 2017 istedet for d. 12. januar 2017)
Alle farver har en fortælling i og bag sig. Men der er noget ved farverne rød, gul og blå,
som til alle tider har fascineret kunstnere, og som derfor har givet sig udslag i fantastiske
værker inden for den bildende kunst. Desuden kan disse farver bryste sig af at være de tre grundfarver.
Bente Hammershøy går i clinch med disse tre farver og giver et varieret indblik i, hvad der er kommet
ud af kunstneres arbejde med farverne.

Foredragsholder:
Kunsthistoriker Bente Hammershøy
Torsdag, 16. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Fremtidens byer

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Fremtidens byer skal være oaser med grønne miljøer, egen produktion af frugt og grønt, genanvendelse
af regn- og spildevand, produktion af vedvarende energi, genbrug, kollektiv trafik og det hele taget
være i balance, så de ikke påvirker deres omgivelser eller forbruger flere ressourcer end højst nødvendigt.
Samtidigt skal byerne på verdensplan rumme 75 pct. af befolkningen, være vækst- og videncentre og kunne
håndtere udfordringer som ghettodannelse, livsstilssygdomme, arbejdsløshed og social ulighed.
Byernes fortsatte vækst er på én gang verdens store udfordring og verdens store potentiale.

Foredragsholder:
Lotte Thøgersen - Uddannelses- og forskningschef, VIA Engineering
Onsdag, 22. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Reformationen og kunsten

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Reformationen og kunsten.
Luthers forhold til kirkelige billeder var præget af moderation. Hvor reformatorer som Bullinger og Kalvin
ville have alle billeder ud af kirkerne, var Luther utvetydigt imod billedstorm. Skulle billeder fjernes,
måtte det være i god ro og orden og med øvrighedens billigelse. Billeder kunne bruges til at fortolke de
bibelske beretninger og til at udsmykke kirkerne; men de måtte under ingen omstændigheder gøres til genstand for kult.
I dette foredrag fremlægges de vigtigste aspekter af katolsk og luthersk billedbrug med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Foredragsholder:
Lektor i Kunsthistorie, Aarhus Universitet, Hans Jørgen Frederiksen
Tirsdag, 28. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Det elektroniske menneske

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Sygdomme som Parkinson, depression og kronisk smerte kan i dag behandles med en hjerneoperation, hvor
elektroder indsættes i centralnervesystemet.

Foredragsholder:
Koordinerende Klinisk Professor - Jens Christian Hedemann Sørensen
Torsdag, 30. marts 2017 - 19:00 til 21:00

Luther - stat og kirke

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Gennem de første årtier af 1500-tallet oplevede man samme type af revolution som i dag.
Dengang kom trykpressen på banen, og et hav af skrifter spredtes ud.

Foredragsholder:
Gorm Harste, lektor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Onsdag, 05. april 2017 - 19:00 til 21:00

Forsvarsadvokaten - hverdag i retssale og fængsler

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard er forsvarer i nogle af de største straffesager herhjemme; blandt andre
Danmarkshistoriens største hash-sag, Christiania-sagen og skandalen om Se og Hør.

Foredragsholder:
Forsvarsadvokat Borten Bjerregaard
Tirsdag, 25. april 2017 - 19:00 til 21:00

Fremtidens velfærdssamfund

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed

Hvad skal vi med et velfærdssamfund, som er for dårligt for de som har brug for det og for dyrt
for de andre? Refleksioner over fremtidens danske velfærdssamfund.

Foredragsholder:
Formand for Socialpolitisk Forening - Knud Aarup
Torsdag, 27. april 2017 - 19:00 til 21:00

Modtager du ikke mailbekræftelse på din bestilling?

Bemærk !

Hvis du efter du har gennemført en bookning IKKE modtager din bookningsbekræftelse / billet

er det højest sandsynligt at den er endt i din spambakke / uønsket post.

Tjek venligt dette.

AcyMailing Module